Câu hỏi 274: Hồ sơ yêu cầu bồi thường trong bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa bao gồm những giấy tờ gì ?

Câu hỏi 274: Hồ sơ yêu cầu bồi thường trong bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa bao gồm những giấy tờ gì ?

Trả lời:

 

Bao gồm các loại giấy tờ sau:

 

Giấy yêu cầu hoặc Công văn yêu cầu bồi thường của Chủ xe

 

Bản sao các giấy tờ sau

 

•   Giấy chứng nhận bảo hiểm

 

•   Giấy đăng ký xe

 

•   Giấy phép lái xe

 

•   Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường

 

•   Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa

 

Bản kết luận điều tra tai nạn của cơ quan công an hoặc bản sao hồ sơ tai nạn của cơ quan công an nơi thụ lý tai nạn

 

Biên bản giám định thiệt hại.

 

– Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ, giá trị hàng hóa, thiệt hại của hàng hóa và chủ phí khắc phục thiệt hại

Comments are closed.