Câu hỏi 272: Trường hợp thiệt hại của hàng hóa do tai nạn xảy ra trong lúc xe đang chở quá trọng tải cho phép thì DNBH có bồi thường hay không?

Câu hỏi 272: Trường hợp thiệt hại của hàng hóa do tai nạn xảy ra trong lúc xe đang chở quá trọng tải cho phép thì DNBH có bồi thường hay không?

Trả lời:

 

Về nguyên tắc, khi xe chuyên chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là sự vi phạm  quy định về an toàn giao thông, bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế tình hình giao thông vận tải ở nước ta hiện nay, DNBH   có thể giải quyết bồi thường nếu   mức độ quá tải không quá lớn (một số DNBH đưa ra quy định là tối đa đến 20 % tải trọng cho phép). Số tiền bồi thường giảm đi bởi tỷ lệ

 

                                       Tải trọng cho phép của xe                                       

 

                                       —————————————-                                            

 

                                         Tải trọng thực tế của xe

Comments are closed.