Câu hỏi 271: Trường hợp tai nạn xảy ra gây thiệt hại cho hàng hóa chuyên chở của chính chủ xe đã tham gia bảo hiểm thì DNBH có bồi thường hay không? Thiệt hại về tư trang hành lý của hành khách có liên quan đến loại bảo hiểm này không?

Câu hỏi 271: Trường hợp tai nạn xảy ra gây thiệt hại cho hàng hóa chuyên chở của chính chủ xe đã tham gia bảo hiểm thì DNBH có bồi thường hay không? Thiệt hại về tư trang hành lý của hành khách có liên quan đến loại bảo hiểm này không?

Trả lời:

 

a) Về nguyên tắc, loại này chỉ bảo hiểm  trách nhiệm dân sự của chủ xe (bên vận chuyển) đối với hàng hoá của chủ hàng (bên thuê vận chuyển). Như vậy, chỉ khi hàng hóa thuộc chủ sở hữu khác mới tạo cơ sở phát sinh TNDS và kéo theo trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm. Tuy nhiên, do thực tế có nhiều trường hợp chủ xe đồng thời là chủ hàng nên một số DNBH có thể mở rộng giải quyết bồi thường cả trong trường hợp hàng là của chính chủ xe.

 

b) Xe ôtô chở hàng được nhận bảo hiểm ở loại này là những xe có giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng hoá nên không lầm lẫn với hành lý, hàng hoá của hành khách chở trên xe khách

Comments are closed.