Câu hỏi 269: Nếu giá vé cước vận chuyển hành khách của xe chở khách có tính gộp cả phí bảo hiểm tai nạn hành khách thì DNBH sẽ giải quyết như thế nào khi tai nạn xảy ra cho hành khách?

Câu hỏi 269: Nếu giá vé cước vận chuyển hành khách của xe chở khách có tính gộp cả phí bảo hiểm tai nạn hành khách thì DNBH sẽ giải quyết như thế nào khi tai nạn xảy ra cho hành khách?

Trả lời:

 

–  Trường hợp trên, thiệt hại của hành khách có thể liên quan đến trách nhiệm của 2 hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hành khách chuyên chở và hợp đồng bảo hiểm tai nạn hành khách. Như vậy hành khách có quyền được nhận tiền trả bảo hiểm (theo thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm tai nạn hành khách) và số tiền bồi thường theo luật dân sự của chủ xe. DNBH có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe theo hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hành khách.

 

* Ví dụ: Tai nạn xảy ra, hành khách bị thương tật toàn bộ; bảo hiểm tai nạn hành khách có số tiền bảo hiểm là 20 triệu đồng; chủ xe tham gia mức trách nhiệm là 50 triệu đồng/người/vụ; số tiền thực tế mà chủ xe phải bồi thường theo phán quyết của tòa án là 60 triệu đồng. Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm của cả  hợp đồng
bảo hiểm tai nạn hành khách và trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hành khách

 

Trong trường hợp này hành khách nhận được từ hợp đồng bảo hiểm tai nạn hành khách số tiền 20 triệu đồng, từ chủ xe 60 triệu đồng. DNBH bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hành khách bồi thường cho chủ xe 50 triệu đồng.  

Comments are closed.