Câu hỏi 267: DNBH có bồi thường thiệt hại về tư trang hành lý của hành khách không ? Thiệt hại của nguời đi bằng xe máy chở thuê (xe ôm) có thuộc phạm vi bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hành khách không?

Câu hỏi 267: DNBH có bồi thường thiệt hại về tư trang hành lý của hành khách không ? Thiệt hại của nguời đi bằng xe máy chở thuê (xe ôm) có thuộc phạm vi bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hành khách không?

Trả lời:

 

–   Hiện nay bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hành khách không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về tư trang và hành lý của hành khách được chuyên chở trên xe

 

–    Người ngồi trên xe máy chở thuê (xe ôm) và những người ngồi trên xe nếu không phải là hành khách hoặc ngồi trên xe không có đăng ký kinh doanh chở khách (đi nhờ xe, kinh doanh chở khách không đăng ký) sẽ không được hưởng bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với hành khách vì các chủ xe này không đăng ký loại hình kinh doanh vận tải chở khách.

Comments are closed.