Câu hỏi 266: TNDS của chủ xe đối với hành khách được xác định dựa trên cơ sở pháp lý nào ?

Câu hỏi 266: TNDS của chủ xe đối với hành khách được xác định dựa trên cơ sở pháp lý nào ?

Trả lời:

 

–    Hành khách: là những người được chở trên xe theo hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc các hình thức quy định trong Bộ Luật dân sự.

 

–    TNDS của chủ xe đối với hành khách được chuyên chở trên xe là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng – hợp đồng vận tải hành khách giữa chủ xe và hành khách mà vé cước vận chuyển chính là bằng chứng của hợp đồng. Chủ xe có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách được chuyên chở trên xe do lỗi của ngư ời điều khiển xe và/hoặc chủ xe theo thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng vận tải hành khách.

 

TNDS của chủ xe đối với hành khách về nguyên tắc sẽ căn cứ tr ước hết vào các thỏa thuận cụ thể của chủ xe và hành khách. Tuy nhiên, vì việc thỏa thuận vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật (Luật dân sự đặt ra những khuôn khổ nhằm đảm bảo sự bình đẳng của các bên tham gia vận tải – các quyền và nghĩa vụ cơ bản) và với đặc điểm cung cấp dịch vụ vận tải đồng loạt cho hàng loạt khách hàng nên thông thường, việc quy kết trách nhiệm bồi thường về cơ bản được chủểu theo các quy định của pháp luật dân sự. Bộ Luật dân sự CHXHCN Việt Nam, Mục 8, điều 533 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại: trong trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Comments are closed.