Câu hỏi 263: Tham gia bảo hiểm bảo hiểm TNDS chủ xe dài hạn thì có được giảm phí bảo hiểm không?

Câu hỏi 263: Tham gia bảo hiểm bảo hiểm TNDS chủ xe dài hạn thì có được giảm phí bảo hiểm không?

 

 

Trả lời:  

 

Thời hạn bảo hiểmMức phí áp dụng (% phí bảo hiểm năm)
Trên 12 đến 15 tháng124 %
Trên 15 đến 18 tháng144 %
Trên 18 đến 21 tháng152 %
Trên 21 đến 24 tháng160 %
Trên 24 đến 30 tháng208 %
Trên 30 đến 36 tháng240 %
( Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)

Comments are closed.