Câu hỏi 261: Hiện nay các chủ xe phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS với mức trách nhiệm là bao nhiêu?

Câu hỏi 261: Hiện nay các chủ xe phải mua bảo hiểm bắt buộc TNDS với mức trách nhiệm là bao nhiêu?

Trả lời:

–   Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc tối thiểu quy định như sau:

 

 A. TNDS của chủ xe mô tô

 

a. Với người: 30 triệu đồng/người (đối với người thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách)

 

b. Với tài sản: 30 triệu đồng/vụ (đối với người thứ ba)

 

B. TNDS của chủ xe ô tô

 

a. Với người: 50 triệu đồng/người (đối với người thứ ba và hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách)

 

b. Với tài sản: 50 triệu đồng/vụ (đối với người thứ ba)

 

Bên cạnh mức trách nhiệm tối thiểu đó các chủ xe cũng có thể tự nguyện thỏa thuận tham gia bảo hiểm với mức trách nhiệm cao hơn (mức trách nhiệm tự nguyện) mà các DNBH chủ động đưa ra để khách hàng lựa chọn.

Comments are closed.