Câu hỏi 259: Hồ sơ yêu cầu bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới bao gồm các tài liệu gì?

Câu hỏi 259: Hồ sơ yêu cầu bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới  bao gồm các tài liệu gì?

Trả lời:   

 

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

 

1. Các tài liệu chủ xe cơ giới có trách nhiệm thu thập và cung cấp:

 

Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

 

Hồ sơ liên quan đến xe và lái xe;

 

Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người như giấy chứng thương của nạn nhân giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy chứng tử của nạn nhân;

 

Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về tài sản như hoá đơn sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn; các giấy tờ chứng minh các chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện chỉ dẫn của DNBH.

 

2. Các tài liệu DNBH có trách nhiệm thu thập:

 

Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh;

 

Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn; Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông;

 

Trong trường hợp không thể thu thập đầy đủ các tài liệu nêu trên, việc bồi thường sẽ căn cứ vào Biên bản giám định của DNBH hoặc kết luận của giám định viên kỹ thuật chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 10 của Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới .

 

3. Các tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 phải là bản chính. Trong trường hợp không thể có bản chính, DNBH có trách nhiệm xác minh, đối chiếu với bản chính.  

Comments are closed.