Câu hỏi 253: Đối tượng; phạm vi áp dụng quy định bảo hiểm bắt buộc

Câu hỏi 253:   Đối tượng; phạm vi áp dụng quy định bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới? Các   chủ xe cơ giới hiện có thể mua   bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới tại những DNBH nào?

Trả lời:

 

–   Theo Quyết định 23/2007/QĐ-BTC: DNBH, chủ xe cơ giới (kể cả chủ xe là người nước ngoài) sử dụng xe cơ giới trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

–   Các chủ xe cơ giới hiện có thể mua bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới tại  các DNBH  sau:

 

Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt Việt Nam)

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long)

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI)

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

 

Công ty Liên doanh TNHH Bảo hiểm Châu Á – Ngân hàng Công thương (Bảo Ngân)

 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).

 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA)

 

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)

 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bảo Nông)

 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín (Bảo Tín)

Comments are closed.