Câu hỏi 251: Nếu xe bị đổi chủ sở hữu khi thời hạn bảo hiểm

Câu hỏi 251: Nếu xe bị đổi chủ sở hữu khi thời hạn bảo hiểm chưa kết thúc thì quyền lợi bảo hiểm có tự động chuyển sang cho chủ sở hữu mới không? Các thủ tục cần làm khi muốn chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm ?

Trả lời:

 

–  Nhìn chung việc chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm cần có sự đồng ý, chấp nhận của các bên liên quan. Nếu chủ sở hữu cũ không muốn chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm thì DNBH sẽ làm thủ tục chấm dứt hợp đồng bảo hiểm với chủ sở hữu cũ và ký lại hợp đồng bảo hiểm khi chủ sở hữu mới   có yêu cầu. Nếu chủ sở hữu cũ đồng ý chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm thì DNBH sẽ làm thủ tục chuyển quyền lợi bảo hiểm, cụ thể:

 

+  Chủ sở hữu mới gửi thông báo bằng văn bản đến DNBH về việc đổi chủ sở hữu xe và chuyển nhượng quyền lợi bảo hiểm sang chủ sở hữu mới. Chủ sở hữu mới có trách nhiệm cung cấp cho DNBH giấy tờ liên quan đến việc thay đổi chủ sở hữu và giấy tờ thể hiện sự đồng ý chuyển quyền lợi bảo hiểm của chủ sở hữu cũ

 

+    DNBH sau khi kiểm tra sẽ cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm mới cho thời hạn còn lại của giấy chứng nhận bảo hiểm cũ và mang tên chủ sở hữu mới theo giấy đăng ký mới của xe.

 

–   Đối với các loại bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới thì quy tắc bảo hiểm bắt buộc quy định: trong thời hạn còn hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới mà chủ xe cơ giới không có yêu cầu hủy bỏ HĐBH thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới.

Comments are closed.