Câu hỏi 250: Nếu một người thuê chiếc xe đã được chủ sở hữu tham gia

Câu hỏi 250:   Nếu một người   thuê chiếc xe đã được chủ sở hữu tham gia bảo hiểm TNDS chủ xe và khi sử dụng xe đã gây tai nạn thì doanh nghiệp bảo hiểm có bồi thường không?

Trả lời:

 

Theo quy định của luật pháp Việt Nam, khi xe cơ giới gây thiệt hại thì người phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân có thể rơi vào nhiều trường hợp khác nhau, như:

 

–    Chủ sở hữu xe phải bồi thường thiệt hại do việc sử dụng xe gây ra. Nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác quyền chiếm hữu, sử dụng xe (chủ sở hữu cho thuê mượn xe không kèm theo người lái, xe bị trưng dụng theo mệnh lệnh của cơ quan có thẩm quyền) thì những người chiếm hữu sử dụng xe phải bồi thường trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

Trường hợp chủ sở hữu đã bán xe nhưng chưa sang tên đổi chủ mà người mua xe sử dụng, gây tai nạn thì người mua xe phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 

–   Nếu xe bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật và gây tai nạn thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu chưa tìm được người phạm tội thì chủ sở hữu hoặc người được giao quyền chiếm hữu, sử dụng phải bồi thường, sau đó khi tìm ra người phạm tội sẽ buộc người đó phải hoàn lại số tiền đã bồi thường. Nếu chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng xe cũng có lỗi trong việc để xe bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới  bồi thường   thiệt hại.

 

–   Nếu người điều khiển xe có lỗi trong tai nạn thì sau khi đã bồi thường cho những người bị thiệt hại, chủ sở hữu hoặc người được giao quyền chiếm hữu xe có quyền đòi người điều khiển hoàn lại số tiền đã bồi thường.  

 

Như vậy, nhìn chung có một số điểm cần chú ý trong cách giải quyết bồi thường   tương ứng   với   các trường hợp khác nhau, đó là:

 

Nếu chủ sở hữu tham gia bảo hiểm và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hoạt động của xe gây ra thì chủ sở hữu xe là người được DNBH bồi thường.

 

Nếu người chiếm hữu sử dụng xe là người tham gia bảo hiểm thì người đó cũng là người được DNBH bồi thường.

 

Nếu người tham gia bảo hiểm là chủ sở hữu còn người đang chiếm hữu sử dụng xe là người khác thì để được giải quyết quyền lợi bảo hiểm người đang chiếm hữu sử dụng xe phải được chủ sở hữu đồng ý chuyển nhượng quyền được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm

 

Nếu chủ sở hữu không đồng ý chuyển nhượng quyền được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm cho người chiếm hữu sử dụng xe thì DNBH không giải quyết bồi thường, tuy nhiên DNBH có thể giải quyết phần bồi thường của chủ sở hữu nếu thực tế người đó phải liên đới đền bù thiệt hại của bên thứ ba.

Comments are closed.