Câu hỏi 249: Các chủ xe cần phải mua những loại bảo hiểm TNDS nào, loại nào l�

Câu hỏi 249: Các chủ xe cần phải mua những loại bảo hiểm TNDS nào, loại nào là bắt buộc.

Trả lời

 

Theo Quyết định 23/2007/QĐ-BTC, các lỗi bảo hiểm bắt buộc hiện nay bao gồm: 
        
Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xe cơ giới gây ra thiệt hại về người và/hoặc tài sản đối với bên thứ ba; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách.

 

Ngoài ra, chủ xe kinh doanh vận chuyển hàng hóa có thể mua bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển

 

Đối tượng bảo hiểm của  bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba là   trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của chủ xe cho nạn nhân   phát sinh trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ có nguyên nhân từ hoạt động của xe cơ giới

 

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách   là trách nhiệm bồi thường của chủ xe đối với thiệt hại tính mạng, sức khỏe của hành khách phát sinh theo hợp đồng vận chuyển hành khách.

 

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hàng hóa   là trách nhiệm bồi thường của chủ xe đối với thiệt hại của hàng hóa chuyên chở trên xe theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa chủ xe và chủ hàng.

Comments are closed.