Câu hỏi 245: Thế nào là bảo hiểm có giới hạn và bảo hiểm không giới hạn

Câu hỏi 245: Thế nào là bảo hiểm có giới hạn và bảo hiểm không giới hạn trách nhiệm trong bảo hiểm TNDS ?

Trả lời:

 

– Trường hợp bảo hiểm không giới hạn trách nhiệm, HĐBH không đặt ra giới hạn về số tiền bồi thường của DNBH. Điều đó có nghĩa là DNBH cam kết bồi thường toàn bộ số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm phải trả cho bên thứ ba.

 

▪ Ví dụ: HĐBH trách nhiệm của người vận chuyển hàng không đối với trách nhiệm bồi thường về thương vong của hành khách có thể được bảo hiểm không giới hạn, DNBH nhận trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền mà hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách bị thương vong trong các sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

– Trường hợp bảo hiểm có giới hạn trách nhiệm, HĐBH thỏa thuận xác định rõ số tiền bồi thường tối đa mà DNBH có thể phải chi trả trong một sự cố bảo hiểm hoặc cho cả thời hạn bảo hiểm. Giới hạn trách nhiệm đó được gọi là mức trách nhiệm, tổng mức trách nhiệm hoặc hạn mức bồi thường

 

▪ Ví dụ: Trong giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của một hãng cung cấp gas   có ghi giới hạn trách nhiệm:

 

○  Đối với thiệt hại về tài sản: 100.000 USD / vụ

 

○  Đối với thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ con người: 10.000 USD/người/vụ; tối đa: 40.000 USD/ vụ

 

○ Mức miễn thường không khấu trừ đối với bồi thường về tài sản: 500 USD/ vụ 
        

 Trong thời hạn bảo hiểm đã xảy ra 1 vụ nổ gây thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khoẻ của một số nạn nhân (bên thứ ba) và số tiền mà người được bảo hiểm, (hãng cung cấp gas) phải bồi thường như sau:

 

Tên nạn nhân

(bên thứ ba)

Số tiền bồi thường của NĐBH (USD)
Thiệt hại về tài sảnThiệt hại về sức khoẻ
A100.00015.000
B20.00020.000
C10.0005.000
D10.000
E12.000

  Số tiền bồi thường của DNBH(với giả định không phát sinh các chi phí liên quan khác) sẽ là:  

 

Thiệt hại về tài sảnThiệt hại về sức khoẻ

– Tổng số tiền bồi thường về tài sản trong vụ nổ là:

 

100.000 USD + 20.000 USD + 10.000 USD

 

= 130.000 USD

– Số tiền bồi thường đối với từng nạn nhân nếu chỉ căn cứ vào mức trách nhiệm 10.000 USD / người:

 

+ Nạn nhân A: 10.000 USD

+ Nạn nhân B: 10.000 USD

+ Nạn nhân C:   5.000 USD

+ Nạn nhân D: 10.000 USD

+ Nạn nhân E: 10.000 USD

– Tổng số tiền bồi thường của người được bảo hiểm chi bên thứ ba lớn hơn mức miễn thường nên bảo hiểm sẽ bồi thường.

– Tổng số tiền bồi thường của người được bảo hiểm cho bên thứ ba lớn hơn giới hạn trách nhiệm 100.000 USD / vụ nên bảo hiểm chỉ bồi thường 100.000 USD.

– Tổng số tiền bồi thường nếu chỉ căn cứ vào mức trách nhiệm/ người là 45.000 USD, tuy nhiên giới hạn trách nhiệm cho một vụ chỉ là 40.000 USD nên bảo hiểm chỉ bồi thường 40.000 USD.

  

Comments are closed.