Câu hỏi 238: Bảo hiểm trộm cắp là gì?

Câu hỏi 238: Bảo hiểm trộm cắp là gì?

Trả lời:

 

Bảo hiểm trộm cắp bao gồm hai loại: Bảo hiểm trộm cắp cho chủ căn hộ và bảo hiểm trộm cắp cho doanh nghiệp. Bảo hiểm trộm cắp cho chủ căn hộ thường có phạm vi bảo hiểm rộng hơn bảo hiểm trộm cắp cho doanh nghiệp.  

 

Mẫu đơn bảo hiểm trộm cắp thường quy định phạm vi bảo hiểm như sau:

 

Trường hợp 1: Trộm cắp với việc đột nhập và thoát ra khỏi nhà bằng sức mạnh và bạo lực.

 

Trường hợp 2: Trộm cắp với việc đột nhập vào nhà bằng sức mạnh và bằng bạo lực (không đề cập tới việc thoát ra khỏi nhà bằng cách nào).

 

Cả hai trường hợp trên đều nhằm loại trừ các trường hợp đột nhập vào nhà bằng chìa khoá (dù có được chìa khoá bằng bất kỳ cách nào)

 

Có thể bảo hiểm thêm cả trường hợp bị cướp có vũ trang, và đối với một số công ty bảo hiểm thì cướp có vũ trang cũng là một bộ phận của đơn bảo hiểm tiêu chuẩn. Nhà cửa bị hư hỏng do trộm cắp cũng được bảo hiểm.

Comments are closed.