Câu hỏi 235: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm tiền là gì?

Câu hỏi 235: Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm tiền là gì?

Trả lời:   

 

Đối tượng bảo hiểm của các đơn bảo hiểm tiền đó chính là tiền giấy và tất cả các phương tiện thanh toán có giá trị như tiền, chẳng hạn như: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, cổ phiếu, trái phiếu, séc, thẻ tín dụng, các giấy tờ có giá trị, hoá đơn các loại cất trữ tại kho, két hoặc trong quá trình vận chuyển.

Comments are closed.