Câu hỏi 230: Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới cần có những giấy tờ gì?

Câu hỏi 230: Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới cần có những giấy tờ gì?

Trả lời:

 

Các chứng từ theo quy định chung gồm có:

 

1 – Thông báo tai nạn;

 

2 – Giấy yêu cầu bồi thường;

 

3 – Bản sao các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm;

+ Giấy đăng ký xe;

 

+ Giấy phép lái xe;

 

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường;

 

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải hành khách hoặc hàng hoá (đối với loại xe cần phải có)

 

4 – Bản kết luận điều tra tai nạn của cơ quan công an hoặc bản sao bộ hồ sơ tai nạn của cơ quan công an nơi thụ lý tai nạn (sơ đồ hiện trường tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn, biên bản giải quyết tai nạn giao thông)

 

5 – Quyết định của tòa án (nếu có)

 

6 – Các giấy tờ liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba khác (nếu có)

 

Các chứng từ chứng minh thiệt hại của phương tiện, gồm :

 

1 – Biên bản giám định thiệt hại đối tịch giữa chủ xe và đại diện DNBH ;

 

2 – Các giấy tờ liên quan đến việc sửa chữa phương tiện:

+ Phương án sửa chữa;

 

+ Báo giá sửa chữa;

 

+ Hợp đồng sửa chữa;

 

+ Biên bản nghiệm thu công việc sửa chữa;

 

+ Hóa đơn thanh toán các chi phí sửa chữa;

+ Biên bản thu hồi vật tư thay thế (nếu có);

 

+ Hóa đơn thanh toán các chi phí khác thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm: (thuê người bảo vệ, chi phí cẩu kéo phương tiện, …);

 

+ Giấy ủy quyền thanh toán chi phí sửa chữa nếu chủ phương tiện ủy quyền cho DNBH thanh toán chi phí sửa chữa.

Comments are closed.