Câu hỏi 225: Trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới DNBH không nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất và chi phí nào?

Câu h?i 225: Trong b?o hi?m thi?t h?i v?t ch?t xe c? gi?i DNBH không nh?n b?o hi?m và ch?u trách nhi?m b?i th??ng nh?ng t?n th?t và chi phí nào?

Trả lời:

 

Trong mọi trường hợp, DNBH không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất và chi phí sau:

 

1 – Những tổn thất, chi phí phát sinh trong trường hợp vi phạm pháp luật hoặc độ trầm trọng của rủi ro tăng lên:

 

+ Hành động cố ý gây tai nạn của chủ xe, lái xe;

 

+ Lái xe không có bằng lái hoặc có nhưng không hợp lệ;

 

+ Lái xe sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu bia, ma tuý hoặc các chất kích thích khác trong khi điều khiển xe (nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở của lái xe vượt quá quy định);

 

+ Xe không có giấy chứng nhận đăng kiểm và bảo vệ môi trường hợp lệ (giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và môi trường);

 

+ Xe chở chất cháy, nổ trái phép;

 

+ Xe chở quá trọng tải hoặc quá số hành khách quy định;

 

+ Xe đi vào đường cấm, đi đêm không đèn;

+ Xe sử dụng để tập lái, đua thể thao, chạy thử.

 

2 – Những tổn thất, chi phí phát sinh do các rủi ro có tính “chính trị” với hậu quả lan rộng: Chiến tranh, khủng bố

 

3 – Trừ khi có thỏa thuận khác, người bảo hiểm không bồi thường những tổn thất, chi phí phát sinh không phải là hậu quả của những sự cố ngẫu nhiên, khách quan, những tổn thất liên quan tới yếu tố chủ quan của chủ xe trong việc quản lý, bảo dưỡng xe như:

 

+ Hao mòn tự nhiên, giảm dần chất lượng hỏng hóc do khuyết tật hoặc hư hỏng thêm do sửa chữa.

 

+ Hư hỏng về điện hoặc bộ phận máy móc thết bị, kể cả máy thu thanh, điều hoà nhiệt độ, săm lốp bị hư hỏng mà không do tai nạn gây ra.

 

4 – Những quy định loại trừ  riêng khác:

 

+ Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam (trừ trường hợp có thoả thuận riêng).

 

+ Những thiệt hại là hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, mất giảm thu nhập do ngừng sản xuất, sử dụng, khai thác.

 

Ngoài ra công ty bảo hiểm có thể từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường trong trường hợp chủ xe có những vi phạm sau:

 

Một là: Cung cấp không đầy đủ, không trung thực các thông tin ban đầu về đối tượng bảo hiểm trong giấy yêu cầu bảo hiểm;

 

Hai là: Khi xẩy ra tai nạn, không thông báo ngay cho DNBH. Không áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa và hạn chế tổn thất hoặc tự ý tháo dỡ, sửa chữa xe mà chưa có sự đồng ý của DNBH;

 

Ba là: Không làm các thủ tục bảo lưu quyền đòi người thứ ba có lỗi trong việc gây ra thiệt hại cho chiếc xe được bảo hiểm.

Comments are closed.