Câu hỏi 225. Tại sao thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hấp dẫn các công ty bảo hiểm nước ngoài?

Câu hỏi 225. Tại sao thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hấp dẫn các công ty bảo hiểm nước ngoài?

Trả lời:

 

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thực sự ra đời, phát triển và mở cửa từ năm 1996, khi đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có thể hoạt động tại thị trường nhưng phải đến cuối năm 1999 chính thức các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới chính thức được cấp phép đi vào hoạt động. Các nhà đầu tư nước ngoài đến từ khắp các nước trên thế giới đã và đang vận động Chính phủ Việt Nam để sớm được tiếp cận hơn nữa với thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hy vọng sẽ sớm được cấp phép thành lập các công ty 100% Vốn  nước ngoài.

 

Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn. Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở tốc độ cao, GDP của Việt Nam hiện nay đang tăng trưởng với tốc độ trên 8%/năm, dân số Việt Nam hiện nay trên 83 triệu dân, trong đó, số dân ở độ tuổi dưới 30 chiếm trên 60%.

 

Thị trường BHNT Việt Nam hiện có tốc độ phát triển nhanh và còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm  nhân thọ hiện nay chỉ chiếm 1,6% tổng GDP của Việt Nam và năm 2005 đạt khoảng 2,5%, và Bộ Tài chính Việt Nam hy vọng doanh thu này sẽ chiếm trên 4% vào năm 2010. Trong khi đó ở các nước trong khu vực doanh thu phí BHNT đạt khoảng 5-6% tổng GDP. Ngoài ra, với chiến lược hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thì việc tham gia bảo hiểm của các doanh nghiệp đã không còn là khái niệm xa lạ.

Hơn thế nữa, chính thói quen tiết kiệm của người dân Việt Nam đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn của thị trường.

Comments are closed.