Câu hỏi 224: Trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất và chi phí nào?

Câu hỏi 224: Trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất và chi phí nào?

Trả lời:

 

Trong bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới, người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất của bản thân chiếc xe được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra các rủi ro sau:

 

1 – Những rủi ro thông thường gắn liền với sự hoạt động của xe: Đâm va, lật đổ, lao xuống sông, xuống vực, …

 

2 – Những rủi ro bất thường dễ phát sinh khác (cháy nổ..)

 

3 – Những rủi ro khách quan có nguồn gốc tự nhiên (bão, lũ, lụt, sụt lở, sét đánh động đất, mưa đá..)

 

4 – Rủi ro khách quan có nguồn gốc xã hội   (mất cắp, đập phá…)

 

Ngoài những tổn thất vật chất của bản thân chiếc xe được bảo hiểm, người bảo hiểm còn bồi thường cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết và hợp lý mà họ đã chi ra khi phát sinh những tai nạn, sự cố thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe đến nơi sửa chữa và chi phí giám định tổn thất. Tổng số tiền bồi thường của người bảo hiểm trong một tai nạn, sự cố trong mọi trường hợp đều không vượt quá số tiền bảo hiểm

Comments are closed.