Câu hỏi 221: Phạm vi bảo hiểm trong Bảo hiểm lắp đặt?

Câu hỏi 221: Phạm vi bảo hiểm trong Bảo hiểm lắp đặt?

            Trả lời:

 

Thuộc phạm vi bảo hiểm bao gồm những tổn thất vật chất của bất kỳ   hạng mục nào có tên trong HĐBH hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó do các nguyên nhân sau gây ra:

 

– Thiên tai, tai nạn bất ngờ như: Bão lụt, sạt lở, động đất, sóng thần, hỏa hoạn, trộm cắp…;

 

– Lỗi trong quá trình lắp đặt;

 

– Bất cẩn, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm, hành động ác ý của những người không thuộc bên bảo hiểm cũng như bên được bảo hiểm;

 

– Các rủi ro về điện như: đoản mạch, điện thế tăng đột ngột…

 

Ngoài các rủi ro cơ bản trên tùy theo yêu cầu của người mua bảo hiểm người bảo hiểm có thể nhận bảo hiểm thêm cho một số rủi ro riêng như: lỗi thiết kế chế tạo, chiến tranh, đình công…

Comments are closed.