Câu hỏi 212. Khi nhận quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ nhận tiền ở đâu?

Câu hỏi 212. Khi nhận quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ nhận tiền ở đâu?

Trả lời:

 

Tuỳ từng công ty bảo hiểm sẽ có qui định cụ thể vể địa chỉ nhận tiền của khách hàng và thủ tục nhận tiền. Thông thường, khách hàng có thể chọn một trong các hình thức trả tiền sau:

– Trả tiền mặt tại trụ sở công ti, tại công ty bảo hiểm nhân thọ địa phương – nơi khách hàng cư trú hoặc tại phòng dịch vụ khách hàng;

– Chuyển khoản trong trường hợp người được hưởng quyền lợi bảo hiểm có tài khoản ở ngân hàng;

Trong một số trường hợp đặc biệt theo qui định của từng công ti, khách hàng có thể nhận tiền đáo hạn tại cơ quan hoặc nhà riêng.

Comments are closed.