Câu hỏi 211. Để nhận quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần làm những thủ tục gì?

Câu hỏi 211. Để nhận quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần làm những thủ tục gì?

Trả lời:

 

Thủ tục nhận số tiền bảo hiểm đáo hạn đã được qui định rõ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ có một qui định riêngvề thủ tục này song khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau khi nhận đáo hạn:

– Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

– Hợp đồng bảo hiểm gốc hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm;

– Một số giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm như: Chứng minh thư nhân dân, giấy uỷ quyền hợp pháp trong trường hợp người được hưởng quyền lợi bảo hiểm không trực tiếp đến nhận tiền.. .

Comments are closed.