Câu hỏi 210: Rủi ro nào được bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng?

Câu h?i 210: R?i ro nào ???c b?o hi?m trong b?o hi?m xây d?ng?

         Trả lời:

 

Rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng bao gồm:

 

1 – Rủi ro chính:

 

+ Rủi ro thiên tai: lũ lụt, mưa bão, đất đá sụt lở, sét đánh, động đất, núi lửa, sóng thần…            

+ Rủi ro tai nạn: cháy nổ, đâm va, trộm cắp, sơ suất lỗi lầm của người làm thuê cho người được bảo hiểm. Đâm va bao gồm đâm va và bị đâm va của các phương tiện vận chuyển và thi công tự  hành hoặc vật thể khác xảy ra tại khu vực thi công công trình. Nếu phương tiện vận chuyển và thi công tự hành bị đâm va trên đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không thì không thuộc lĩnh vực bảo hiểm này. Ví dụ: Trong quá trình thi công xây dựng cầu, xà lan tự hành chở vật liệu xây dựng công trình đâm vào cọc trụ làm trôi sàn đạo của cây cầu đang xây dựng, rủi ro này thuộc lĩnh vực bảo hiểm. Nhưng nếu xà lan tự hành chở vật liệu xây dựng cầu, đâm va vào xà lan chạy trên sông thì không thuộc lĩnh vực bảo hiểm này.

 

2 – Rủi ro riêng: có thể được bảo hiểm nếu có thêm những thỏa thuận riêng và được người bảo hiểm chấp nhận bao gồm: rủi ro chiến tranh, rủi ro đình công, rủi ro do thiết kế chế tạo…Thiệt hại của rủi ro do thiết kế chế tạo chỉ được bảo hiểm khi đó là những thiệt hại gián tiếp của rủi ro này.Ví dụ, do tính toán, thiết kế độ chịu lực sai của một trụ cầu nên khi thi công cầu, trụ cầu này bị đổ gây thiệt hại: trụ cầu bị hỏng, mặt sàn của nhịp cầu đã thi công (tính từ trụ cầu đã thi công trước đến trụ cầu bị đổ) bị hỏng phải làm lại. Trường hợp này trụ cầu bị đổ do thiết kế sai không được bảo hiểm, mặt sàn của nhịp cầu được bảo hiểm.

Comments are closed.