Câu hỏi 209. Nếu công ty bảo hiểm nhân thọ thay đổi giám đốc thì hợp đồng của khách hàng có bị ảnh hưởng gì không?

Câu hỏi 209. Nếu công ty bảo hiểm nhân thọ thay đổi giám đốc thì hợp đồng của khách hàng có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

 

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng được kí kết giữa một bên là khách hàng với một bên là công ty bảo hiểm – mà không phải với cá nhân giám đốc. Vì vậy, sự thay đổi Giám đốc của công ty bảo hiểm nhân thọ không gây ảnh hưởng gì đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng trước khi có sự thay đổi giám đốc. Nói cách khác, dù thay đổi giám đốc hay không, các cam kết chi trả tiền theo hợp đồng vẫn có đầy đủ giá trị pháp lí và các công ty phải thực hiện cam kết đó khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Comments are closed.