Câu hỏi 208: Bảo hiểm xây dựng áp dụng với những đối tượng bảo hiểm nào?

Câu hỏi 208: Bảo hiểm xây dựng áp dụng với những đối tượng bảo hiểm nào?

         Trả lời:

 

Đối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng bao gồm:

 

1 – Các công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi, năng lượng và các công trình khác mà kết cấu có sử dụng xi măng, sắt thép như: nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trường học, bệnh viện, trụ sở văn phòng, đường xá, sân ga, bến cảng, cầu cống, đê đập, hệ thống thoát nước…

 

2 – Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng như:

 

+ Các công trình tạm thời. Đây là giá trị các công trình tạm thời cần cho quá trình thực hiện dự án.

 

+ Máy móc và nhà xưởng, bao gồm cả  hàng rào, dây cáp, máy phát điện…

 

3 – Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng. Người  bảo hiểm chỉ đảm bảo cho phần máy móc phục vụ cho quá trình xây dựng.

 

4 – Phần công việc lắp đặt và/ hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng. 
           

5 – Các tài sản sẵn có trên và trong phạm vi  công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm.

 

6 – Chi phí dọn dẹp sau tổn thất. Phần đối tượng này chỉ được bảo hiểm khi các chi phí phát sinh liên quan đến tổn thất được bảo hiểm.

 

Tùy theo từng HĐBH mà các hạng mục ngoài hạng mục xây dựng chính của công trình như; phần máy móc thiết bị thi công, máy móc và nhà xưởng, chi phí dọn dẹp…sẽ được bảo hiểm bằng cách ghi thêm vào trong hợp đồng danh mục tài sản được bảo hiểm thêm hoặc cũng có thể được bảo hiểm theo bảo hiểm bổ sung.

Comments are closed.