Câu hỏi 204. Khách hàng cần phải làm gì nếu bị mất bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Câu hỏi 204. Khách hàng cần phải làm gì nếu bị mất bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:

 

Bộ hợp đồng có vai trò rất quan trọng vì nó là bằng chứng pháp lí thể hiện cam kết của các công ty bảo hiểm với bên mua bảo hiểm. Và nó cũng là một trong các tài liệu bắt buộc phải có khi làm thủ tục nhận số tiền đáo hạn. Khách hàng phải giữ gìn và bảo quản bộ hợp đồng cẩn thận. Tuy nhiên, vì một số lí do khách quan, có thể khách hàng sẽ làm mất bộ hợp đồng. Trong trường hợp này, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với đại lí thu phí định kì hoặc liên lạc với công ty bảo hiểm nhân thọ để được hướng dẫn làm thủ tục yêu cầu công ty cấp lại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Comments are closed.