Câu hỏi 201. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phí bảo hiểm như thế nào?

 Câu hỏi 201. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phí bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

 

Hiện nay, để thuận tiện cho khách hàng tham gia bảo hiểm, tuỳ từng công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ có qui định về các phương thức đóng phí bảo hiểm cho khách hàng lựa chọn ngay từ khi kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, thường là: đóng phí trực tiếp bằng tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng, gửi qua đường bưu điện.

 

Comments are closed.