Câu hỏi 199. Trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể liên hệ với những ai khi cần thiết?

Câu hỏi 199. Trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể liên hệ với những ai khi cần thiết?

Trả lời:

 

 

 Trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, nếu có những băn khoăn, thắc mắc, hoặc phát sinh những vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần liên hệ theo số điện thoại và địa chỉ ghi trong bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thường là địa chỉ phòng phục vụ khách hàng của công ty bảo hiểm để được giải đáp thắc mắc cũng như nhận được những hướng dẫn cụ thể chi tiết để giải quyết những vấn đề phát sinh.

Lưu ý: Ngoài địa chỉ liên hệ ghi trong bộ hợp đồng, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với đại lí thu phí hoặc đại lí khai thác để nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn ban đầu.

 

Comments are closed.