Câu hỏi 199: Những yếu tố cơ bản liên quan đến việc định Phí bảo hiểm trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Câu h?i 199: Nh?ng y?u t? c? b?n liên quan ??n vi?c ??nh Phí b?o hi?m trong b?o hi?m cháy và các r?i ro ??c bi?t?

Trả lời:

Việc định phí dựa trên các yếu tố sau:

1 – Ngành nghề kinh doanh chính của người được bảo hiểm khi sử dụng những tài sản được bảo hiểm vào kinh doanh:

2 – Vị trí địa lý của tài sản: Trường hợp những tài sản được bảo hiểm ở trong cùng một toà nhà, kho tàng (các tầng khác nhau) hoặc các toà nhà, kho tàng gần nhau (khoảng cách 10 m hoặc 20 m, tuỳ thuộc vào loại tài sản) và không có bức tường chống lửa giữa các toà nhà, kho tàng được gọi là rủi ro cộng đồng cho những tài sản gần nhau, kề nhau. Rủi ro cộng đồng là yếu tố làm tăng thêm mức trầm trọng của rủi ro, do đó cần tính tới yếu
tố này để tăng phí.

3 – Độ bền vững và kết cấu của nhà xưởng, vật kiến trúc: Việc đánh giá độ bền vững và kết cấu của nhà xưởng, vật kiến trúc dựa trên các yếu tố:

+ Khung nhà;

+ Tường nhà;
 

+ Sàn nhà;

+ Số lượng tầng và độ cao của toà nhà;

+ Mái nhà;

+ Trang trí nội thất bên trong bao gồm trần giả, sàn giả, tường giả.  

Tổng hợp kết quả phân loại trên ta được kết quả phân loại của nhà cửa, vật kiến trúc. Tương đương với mỗi hạng phân loại là tỷ lệ bảo hiểm thích ứng với chúng. Trong biểu phí do Munich Re xây dựng, hiện nay các công ty bảo hiểm ở Việt Nam thường áp dụng, dựa theo các tiêu thức trên người ta chia các công trình kiến trúc thành 3 loại theo độ chịu lửa là D (Discount Class), N (Neutral Class) và L (Loading Class). Tỷ lệ phí trong bảng tương ứng với công trình loại N. Nếu công trình được đánh giá là loại D hoặc L thì sẽ được giảm tối đa 10% hoặc phải tăng thêm 10%.

– Yếu tố sử dụng điện trong khu vực có tài sản được bảo hiểm:

– Tính chất hàng hoá, vật tư và cách xếp sắp bảo quản trong kho.

+ Tính chất của hàng hoá, vật tư đặc biệt là loại dễ cháy nổ như xăng dầu, hơi đốt, bình ga, hoá chất,…ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định tỷ lệ phí.

+ Xếp xắp hàng hoá trong kho phải thích hợp như có giá đỡ hàng, thoáng mát khô ráo sạch sẽ, ngoài ra hàng chỉ được xếp với chiều cao nhất định kể cả xếp chồng lên nhau trực tiếp trên giá, thùng hàng nọ chồng lên hàng kia. Độ cao của kho sẽ là điều kiện để xếp hàng lên cao đồng thời cũng là yếu tố tăng thêm rủi ro bảo hiểm. Người ta thường quy định độ cao tiêu chuẩn không phải tăng phí bảo hiểm vì nằm trong khả năng đề phòng hạn chế lớn nhất. Nếu cao vượt mức quy định phải nộp tăng thêm phí theo tỷ lệ chiều cao đó.

– Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và đội ngũ tuần tra phòng chống cháy của người được bảo hiểm như bể chứa nước, ống dẫn nước, bình CO2, hệ thống chống cháy tự động bằng nước (sprinkler) hoặc bằng CO2,…

Comments are closed.