Câu hỏi 198: Trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt khái niệm “Đơn vị rủi ro” được hiểu như thế nào?

Câu hỏi 198: Trong bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt khái niệm   “Đơn vị rủi ro” được hiểu như thế nào?

Trả lời

Khi những tài sản ở trên các toà nhà, kho tàng khác nhau và mỗi toà nhà, kho tàng cách nhau một khoảng trống lớn hơn khoảng cách tối thiểu hoặc có bức t ường chống lửa giữa các toà nhà, kho tàng được gọi là rủi ro riêng biệt hoặc đơn vị rủi ro.

– Rủi ro riêng biệt có nghĩa là rủi ro của tài sản này không ảnh hưởng tới tài sản nơi khác.

– Khoảng cách tối thiểu là khoảng cách tính bằng chiều cao của ngôi nhà cao nhất hoặc vượt quá 20 m nếu tài sản là loại dễ cháy và quá 10 m nếu tài sản là loại không cháy hoặc khó cháy. Điểm lưu ý là trong phạm vi khoảng cách đó không được để các vật liệu dễ cháy. Các công trình như cầu hoặc hành lang nối các nhà làm bằng vật liệu không cháy và không chứa vật liệu gì trên sàn, phần mái nhà nhỏ được bảo vệ bằng vật liệu chống cháy (nhưng không che phủ khoảng trống) và không liên quan đến hoạt động của kho, các ống khói,…được coi là không liên quan đến việc xác định khoảng cách tối thiểu nói trên.

Nếu tài sản được bảo hiểm đảm bảo khoảng cách tối thiểu được coi là đơn vị rủi ro cách biệt về không gian. Đơn vị rủi ro được coi là cách biệt về cấu trúc nếu các toà nhà, bộ phận nhà hoặc kho tàng được ngăn cách bằng tường ngăn cháy. Tường ngăn cháy phải có giới hạn chịu lửa ít nhất là 90 phút, phải được xây kín ở hết các tầng và không được so le nhau. Nếu mái nhà là loại khó cháy thì t ường ngăn cháy phải được xây kín tới tận mái, nếu là loại dễ cháy thì phải xây vượt quá mái nhà ít nhất là 30 cm, nếu có các lỗ hở trên mái thì phải xây cách ít nhất là 5m. Không được để vật liệu hoặc cấu kiện xây dựng dễ cháy vắt ngang qua tường ngăn cháy.

Comments are closed.