Câu hỏi 197. Khách hàng cần lưu ý gì khi nộp phí bảo hiểm ước tính?

Câu hỏi 197. Khách hàng cần lưu ý gì khi nộp phí bảo hiểm ước tính?

Trả lời:

 

Khi nộp phí bảo hiểm ước tính, khách hàng cần:

– Kiểm tra độ chính xác của các thông tin có trong biên lai thu phí bảo hiểm ước tính đặc biệt là họ tên, địa chỉ của khách hàng và số phí bảo hiểm nhân thọ ước tính khách hàng đã nộp. – Yêu cầu đại lí bảo hiểm nhân thọ điền ngày tháng thu phí, kí và ghi rõ họ tên vào mục người nhận tiền ghi cuối biên lai.

– Giữ lại biên lai thu phí bảo hiểm ước tính để có bằng chứng pháp lí về việc khách hàng đã nộp tiền cho đại lí.

 

Comments are closed.