Câu hỏi 196. Khách hàng phải kê khai những nội dung gì trong Giấy yêu cầu bảo hiểm?

Câu hỏi 196. Khách hàng phải kê khai những nội dung gì trong Giấy yêu cầu bảo hiểm?

Trả lời:

 

Khách hàng phải kê khai đầy đủ chi tiết các nội dung yêu cầu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, thường gồm các phần cơ bản sau:

 

Phần 1: Những thông tin liên quan đến người được bảo hiểm: Gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/số giấy khai sinh đối với người được bảo hiểm là trẻ em, giới tính, tình trạng gia đình, địa chỉ liên hệ, nghề nghiệp, mô tả công việc, địa chỉ nơi làm việc, thu nhập bình quân ước tính. . .

 

Phần 2: Những thông tin liên quan đến người yêu cầu/người tham gia bảo hiểm: Trường hợp người yêu cầu bảo hiểm là cá nhân, ngoài những thông tin tương tự như đối với người được bảo hiểm, khách hàng phải kê khai quan hệ với người được bảo hiểm. Trong trường hợp người yêu cầu là tổ chức, cần kê khai những thông tin sau: Tên giao dịch chính thức, lĩnh vực hoạt động, họ và tên và chức vụ người đại diện giao dịch, địa chỉ của tổ chức.  

 

Phần 3: Điều kiện bảo hiểm: thường gồm:

 

– Điều kiện bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chính, gồm: tên sản phẩm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, độ tuổi bắt đầu nhận niên kim (với các hợp đồng Niên kim nhân thọ);

 

– Điều kiện bảo hiểm của điều khoản riêng/sản phẩm bổ trợ, gồm: tên điều khoản, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm;

 

– Phí bảo hiểm của hợp đồng, gồm:

 

+ Định kì nộp phí: Khách hàng lựa chọn một trong bốn định kì nộp phí: tháng, quí, 6 tháng, năm.

 

+ Cách thức nộp phí: Khách hàng lựa chọn một trong các cách thức sau: Nộp phí trực tiếp tại công ty bảo hiểm nhân thọ, nộp phí qua đại lí của công ty bảo hiểm nhân thọ, chuyển khoản qua ngân hàng.

 

+ Tổng phí bảo hiểm ước tính.

 

Phần 4: Chỉ định người được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

 

Trong phần này, khách hàng kê khai họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và điện thoại liên hệ, quan hệ với người được bảo hiểm và tỉ lệ % được hưởng của người được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp không có Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm được chỉ định, quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán cho người hoặc những người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong.

 

Phần 5: Tình trạng sức khoẻ:

 

Tuỳ từng công ty sẽ yêu cầu khách hàng kê khai tình trạng sức khoẻ của người tham gia bảo hiểm, của người được bảo hiểm hay của cả hai người. Xin lưu ý là khách hàng phải tuyệt đối trung thực khi cung cấp thông tin trong phần này. Những nội dung cần được kê khai cụ thể được in sẵn chi tiết trong Giấy yêu cầu bảo hiểm của mỗi công ti, thường là:

 

– Những thông tin chung về tình trạng sức khoẻ: khách hàng phải kê khai chiều cao, cân nặng, một số thói quen ảnh hưởng đến sức khoẻ của khách hàng;

– Thông tin chi tiết về tình trạng sức khoẻ: Khách hàng phải kê khai đầy đủ tất cả câu hỏi có trong mục này bằng cách lựa chọn Có/Không. Trong trường hợp khách hàng có một trong các bệnh hoặc triệu chứng nêu trong câu hỏi, khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho công ty những thông tin chi tiết về quá trình điều trị và thời gian phát hiện, quá trình và kết quả điều trị, tình trạng hiện tại sau điều trị;

Ngoài ra, có công ty yêu cầu khách hàng cần kê khai thêm một số thông tin liên quan đến việc khách hàng đang được bảo hiểm theo một loại hình bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm con người nào khác.

 

Comments are closed.