Câu hỏi 195. Khách hàng phải kê khai như thế nào trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm?

Câu hỏi 195. Khách hàng phải kê khai như thế nào trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm?

Trả lời:

 

Khi khách hàng kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, cần áp dụng nguyên tắc trung thực tuyệt đối. Việc thẩm định sức khỏe khách hàng tại các Trung tâm thẩm định y khoa/ Trung tâm khám sức khoẻ và chấp nhận bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ dựa trên cơ sở tin tưởng vào những lời khai của khách hàng trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Vì vậy, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp tất cả những chi tiết có liên quan đến hợp đồng theo yêu cầu của công ty bảo hiểm một cách đầy đủ và trung thực. Trong trường hợp khách hàng có nghi ngờ về sức khỏe của mình, song do chưa được chẩn đoán nên không biết chắc chắn về tình trạng sức khỏe, khách hàng nên khai chi tiết và đầy đủ về những triệu chứng mà khách hàng cảm nhận được theo các câu hỏi đã soạn sẵn trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Trên cơ sở những thông tin đó, các chuyên viên của công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chỉ định những nội dung khám sức khoẻ cụ thể, để có được kết luận chính xác về tình trạng sức khỏe của khách hàng và từ đó, có được quyết định bảo hiểm phù hợp, công bằng với khách hàng tham gia bảo hiểm. Việc kê khai đầy đủ, trung thực của khách hàng khi điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không những giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nhanh chóng, thuận tiện khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà còn là yếu tố pháp lý rất quan trọng để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Việc các công ty tiến hành kiểm tra sức khoẻ của khách hàng không thay thế cho nghĩa vụ này.

 

Comments are closed.