Câu hỏi 193: Những rủi ro phụ nào có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Câu hỏi 193: Những rủi ro phụ nào có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm  cháy và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời:

Rủi ro phụ có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn bao gồm những rủi ro sau:

1 – Nổ, nhưng loại trừ:

+ Thiệt hại xảy ra đối với nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị có sử dụng áp lực hoặc đối với các chất liệu chứa trong các máy móc thiết bị đó do chúng bị nổ;

+ Thiệt hại gây nên bởi hoặc do hoặc là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những hành động khủng bố của một người hay một nhóm người đại diện hay có liên quan tới bất kỳ tổ chức nào;

2 – Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào.

3 – Gây rối, đình công, bãi công, sa thải

DNBH chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây nên trực tiếp bởi:

+ Hành động của bất kỳ người nào cùng với những người khác tham gia vào việc mất trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công, bãi công hay sa thải hay không);

+ Hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào trong việc trấn áp hành động gây rối hoặc trong việc hạn chế hậu quả của những hành động gây rối đó;

+ Hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hay người bị sa thải nào nhằm ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải;  

 + Hành động của bất kỳ chính quyền hợp pháp nào nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn những hành động như vậy hay hạn chế hậu quả của những hành động đó.

Tuy nhiên DNBH loại trừ:

+ Những thiệt hại gây nên bởi, hay do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những hành động khủng bố; hành động ác ý; Thiệt hại do mất thu nhập, do chậm trễ, do mất thị trư ờng; thiệt hại do ngừng toàn bộ hay một phần công việc của người được bảo hiểm; thiệt hại do người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, phá huỷ theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp; thiệt hại do người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hay tạm thời bất kỳ ngôi nhà nào, do bị người khác chiếm hữu bất hợp pháp;

Đối với những thiệt hại vật chất xảy ra với tài sản được bảo hiểm trước khi bị tước quyền sở hữu tạm thời, hoặc trong thời gian bị tước quyền sở hữu tạm thời vẫn thuộc trách nhiệm của người bảo hiểm.

4 – Hành động ác ý:

Theo rủi ro này, người bảo hiểm bồi thường những thiệt hại xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp là hành động ác ý của bất cứ người nào (dù cho hành động này có xảy ra trong quá trình gây rối trật tự xã hội hay không) nhưng loại trừ những thiệt hại do trộm cắp hay cố gắng thực hiện hành động trộm cắp;  

Rủi ro này chỉ được đảm bảo nếu người được bảo hiểm tham gia rủi ro: Gây rối, đình công, bãi công, sa thải. Điểm đáng lưu ý là mức miễn thường luôn được áp dụng đối với rủi ro này sau khi đã áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ.

5 – Động đất, núi lửa phun, bao gồm cả lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất và núi lửa phun

6 – Giông bão:

+ Thiệt hại gây ra do nước tràn từ các nguồn nước tự nhiên hay nhân tạo, các kênh, hồ, đê, đập, các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn; nước tràn từ biển dù là do bão hay các nguyên nhân nào khác gây ra;

+ Thiệt hại gây ra do s ương muối, sụt lở đất;

+ Thiệt hại xảy ra đối với hạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời;

+ Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các lỗ thông thoáng khác đã được hoàn thành vào được bảo vệ chống giông bão;

+ Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước hoặc mưa tràn vào thông qua các cửa và các lỗ thông thoáng do tác động trực tiếp của giông bão.

Rủi ro này cũng áp dụng mức khấu trừ sau khi áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ.

7 – Giông bão, lụt

Rủi ro này có phạm vi đảm bảo rộng hơn rủi ro giông bão. Lụt lội có thể xảy ra sau một cơn giông bão lớn hoặc do nước tràn từ hồ, sông hay hồ chứa, hoặc đường ống dẫn,…nhưng loại trừ  các trường hợp sau:

+ Thiệt hại gây ra do sư ơng muối, sụt lở đất;

+ Thiệt hại xảy ra đối với hạt che nắng, bình phong, biển quảng cáo, các trang thiết bị lắp đặt phía ngoài, hàng rào, cổng ngõ và các động sản khác để ngoài trời;

+ Thiệt hại xảy ra đối với các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, các lỗ thông thoáng khác đã được hoàn thành và được bảo vệ chống giông bão.

+ Thiệt hại do nước hoặc mưa, ngoại trừ nước hoặc mưa tràn vào thông qua các cửa và các lỗ thông thoáng do tác động trực tiếp của giông bão.

+ Thiệt hại do nước tràn từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của người được bảo hiểm.

Người bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ sau khi áp dụng điều khoản bồi thường theo tỷ lệ đối với rủi ro này.

8 – Vỡ hay tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

Đối với rủi ro này người bảo hiểm loại trừ:

+ Thiệt hại do nước thoát ra, rò rỉ từ hệ thống Sprinkler được lắp đặt tự động.

+ Thiệt hại tại những công trình, ngôi nhà bỏ trống hoặc không có người sử dụng. 
           

Mức miễn thường luôn được áp dụng với rủi ro này sau khi áp dụng bồi thường theo tỷ lệ.

9 – Va chạm bởi xe cộ hay động vật.

Comments are closed.