Câu hỏi 192: Những rủi ro cơ bản nào có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Câu hỏi 192: Những rủi ro cơ bản nào có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời:

Theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn, rủi ro cơ bản có thể bảo hiểm được bao gồm ba rủi ro sau:

– Hoả hoạn theo nghĩa thông thường, cháy được hiểu là phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát ra ánh sáng. Hoả hoạn là cháy xảy ra ngoài sự kiểm soát của con người, ngoài nguồn lửa chuyên dùng và gây thiệt hại về người và/hoặc tài sản. Như vậy sẽ được coi là hoả hoạn được bảo hiểm nếu có đủ các yếu tố sau đây:   

 

+ Phải thực sự có phát lửa;

+ Lửa đó không phải là lửa chuyên dùng;

+ Việc phát sinh nguồn lửa phải là bất ngờ hay ngẫu nhiên đối với người được bảo hiểm, chứ không phải là do cố ý, có chủ định hoặc có sự đồng lõa của họ. Tuy nhiên, hoả hoạn xảy ra do bất cẩn của người được bảo hiểm vẫn thuộc phạm vi bảo hiểm;

+ Hoả hoạn gây nên thiệt hại được bảo hiểm phải do yếu tố tác động từ bên ngoài. Cho dù có thể có yếu tố ngẫu nhiên, nhưng những yếu tố nội tại, tự phát từ trong bản thân tài sản được bảo hiểm bất ngờ phát huy tác dụng và gây nên thiệt hại cũng không được coi là hoả hoạn được bảo hiểm.

Tuy nhiên, DNBH chỉ loại trừ đối với những thiệt hại của tài sản tự phát cháy, chứ không loại trừ đối với các hậu quả hoả hoạn tiếp theo từ đám cháy. Ví dụ, một kho thức ăn gia súc bỗng nhiên bốc cháy. Trước khi đội cứu hoả kịp đến hiện trường, lửa đã lan và gió đã thổi lửa vào một kho chứa thóc bên cạnh. Loại trừ theo đơn bảo hiểm được áp dụng đối với kho thức ăn gia súc bởi vì nó tự động phát cháy, nhưng sẽ không được áp dụng đối với kho chứa thóc. Bên cạnh việc loại trừ những thiệt hại của tài sản do tự phát hoặc chịu tác động của một quá trình xử lý nhiệt, đơn bảo hiểm tiêu chuẩn cũng loại trừ trường hợp hoả hoạn do động đất, núi nửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên như cháy ngầm ở mỏ than hay giếng dầu,…và những thiệt hại gây nên bởi hoặc do hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đối dù là ngẫu nhiên. Những trường hợp loại trừ này, nếu người được bảo hiểm yêu cầu, vẫn có thể được bảo hiểm bởi những rủi ro phụ hoặc những điều khoản bổ sung.

– Sét  là hiện tượng phóng điện từ các đám mây tích điện và mặt đất, tác động vào đối tượng bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ bồi thường khi tài sản bị phá huỷ trực tiếp do sét, hoặc do sét đánh gây ra hoả hoạn. Như vậy khi sét đánh mà không làm biến dạng hoặc gây hoả hoạn cho tài sản được bảo hiểm thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm.

Cần lưu ý rằng, khi tia sét phá huỷ trực tiếp hoặc làm phát lửa gây hoả hoạn đối với các thiết bị điện thì được bảo hiểm bồi thường. Nếu tia sét chỉ làm thay đổi dòng điện, mà không gây ra hoả hoạn, dẫn đến thiệt hại cho thiết bị điện thì không được bồi thường theo rủi ro này.

– Nổ là hiện tượng cháy xảy ra rất nhanh tạo ra một áp lực lớn kèm theo tiếng động mạnh, phát sinh do sự giãn nở đột ngột của chất lỏng, rắn hoặc khí. Các trường hợp nổ gây ra hoả hoạn đã nghiễm nhiên được bảo hiểm, với điều kiện là nổ không phải do các nguyên nhân bị loại trừ. Như vậy ở đây chỉ còn lại những thiệt hại do nổ mà không gây ra hỏa hoạn. Nổ trong rủi ro cơ bản chỉ giới hạn ở các trường hợp nổ nồi hơi hoặc hơi đốt được sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt (như thắp sáng, sưởi ấm,…), nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi nửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên. Sự cố này cũng được đảm bảo khi nó xảy ra trong một nhà máy liên quan tới nồi hơi chỉ sử dụng để đun nước dùng trong căng tin. Những thiệt hại do nổ nhưng không gây ra hoả hoạn, ngoài trường hợp nổ nồi hơi và hơi đốt phục vụ sinh hoạt, sẽ không được bồi thường theo rủi ro này. Trường hợp thiệt hại do nổ xuất phát từ hoả hoạn thì thiệt hại ban đầu do hoả hoạn được bồi thường, còn thiệt hại do hậu quả của nổ, ngoài nồi hơi và hơi đốt phục vụ sinh hoạt, không được bồi thường.

Comments are closed.