Câu hỏi 192. Khách hàng cần lưu ý gì khi giao dịch với đại lí bảo hiểm nhân t

Câu h?i 192. Khách hàng c?n l?u ý gì khi giao d?ch v?i ??i lí b?o hi?m nhân th??

Trả lời:   

Khi giao dịch với đại lí bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau: 

– Kiểm tra thẻ đại lí (thẻ tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ) và chứng chỉ hành nghề của đại lí.

– Trong quá trình được đại lí bảo hiểm nhân thọ tư vấn, khách hàng nên chia sẻ thông tin với đại lí về: hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, những nhu cầu mong muốn, dự định trong tương lai. . . nhằm giúp đại lí có đầy đủ thông tin để tư vấn sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng.

– Khách hàng nên bày tỏ với đại lí tất cả những băn khoăn, thắc mắc, lo lắng
về sản phẩm, về công ty và có thể yêu cầu đại lí cung cấp những thông tin cần thiết.

 

Comments are closed.