Câu hỏi 190: Tại sao bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt không đặt tên nghiệp vụ bảo hiểm theo tài sản được bảo hiểm như các loại bảo hiểm tài sản khác?

Câu hỏi 190: Tại sao bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt không đặt tên nghiệp vụ bảo hiểm theo tài sản được bảo hiểm như các loại bảo hiểm tài sản khác?

Trả lời:

– Do lịch sử ra đời của nghiệp vụ bảo hiểm này được bắt đầu bằng một vụ cháy lớn ở thành phố LonDon cổ giữa thế kỷ XVII và khi mới ra đời, các công ty bảo hiểm chỉ đảm bảo cho hậu quả của sự cố   “hoả hoạn” gọi là bảo hiểm cháy đơn thuần.

– Trước nhu cầu của nhiều khách hàng muốn được bảo hiểm chống lại các rủi ro đặc biệt, có mức độ tổn thất tương tự hoả hoạn với giá phí thấp và thể thức đơn giản, các công ty bảo hiểm đã phải thiết kế các bản HĐBH phối hợp giữa rủi ro hoả hoạn và các rủi ro khác như: đa rủi ro nhà ở, đa rủi ro doanh nghiệp hoặc tổ chức nghề nghiệp,…

Comments are closed.