Câu hỏi 190. Để mua bảo hiểm nhân thọ, khách hàng phải liên hệ với ai, ở đâu?

Câu hỏi 190. Để mua bảo hiểm nhân thọ, khách hàng phải liên hệ với ai, ở đâu?

Trả lời:

 

Để mua bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đại lí Bảo hiểm nhân thọ nào mà khách hàng đã biết hoặc là liên hệ trực tiếp với các công ti, chi nhánh, hoặc văn phòng khu vực, tổng đại lí của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Sau đó, khách hàng sẽ được tư vấn tại nhà bởi các tư vấn viên chuyên nghiệp do các công ty cử đến.

Comments are closed.