Câu hỏi 189. Để tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần phải có bao nhiêu ti

Câu hỏi 189. Để tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần phải có bao nhiêu tiền?

Trả lời:

 

Số tiền khách hàng cần có để tham gia bảo hiểm tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố: sản phẩm bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, định kì đóng phí… mà khách hàng lựa chọn. Mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ có qui định khác nhau về mức phí bảo hiểm tối thiểu. Có công ty giới hạn tối thiểu của phí bảo hiểm hàng năm đối với sản phẩm chính là 1 triệu đến 1,2 triệu đồng, tùy loại sản phẩm. Như vậy, chỉ với khoản tiền tiết kiệm hàng tháng khoảng 84.000 đồng, tức là một ngày khoảng 3.000 đồng là khách hàng đã có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ.

 

Comments are closed.