Câu hỏi 188. Điều kiện để một người có thể được bảo hiểm là gì?

Câu h?i 188. ?i?u ki?n ?? m?t ng??i có th? ???c b?o hi?m là gì?

Trả lời:

 

Để được bảo hiểm, khách hàng cần ở trong độ tuổi có thể được bảo hiểm (có qui định cụ thể trong từng sản phẩm của mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ), có tình trạng sức khoẻ phù hợp, có khả năng đóng phí bảo hiểm. Nhìn chung, đa số người dân việt Nam đều có thể được bảo hiểm.

 

Comments are closed.