Câu hỏi 187. Công ty bảo hiểm thực hiện phân phối bảo hiểm qua ngân hàng như thế nào?

Câu hỏi 187. Công ty bảo hiểm thực hiện phân phối bảo hiểm qua ngân hàng như thế nào?

Trả lời:

 

  Sự hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm trong việc phân phối bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích. Ngân hàng có điều kiện gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng. Công ty bảo hiểm tận dụng được nguồn khác hàng tiềm năng dồi dào từ ngân hàng.

 

Sự hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm trong phân phối bảo hiểm được thực hiện như sau:

 

 – Ngân hàng làm đại lý cho các công ty bảo hiểm: Khách hàng khi tới giao dịch tại ngân hàng sẽ được nhân viên ngân hàng tư vấn bảo hiểm nhân thọ.

– Ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm.

Comments are closed.