Câu hỏi 185: Trách nhiệm bồi thường của DNBH theo điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ đối với thân tàu, thuyền cá được quy định như thế nào?

Câu hỏi 185: Trách nhiệm bồi thường của DNBH theo điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ đối với thân tàu, thuyền cá được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo điều kiện bảo hiểm này, DNBH nhận trách nhiệm bồi thường những tổn thất và chi phí sau:

1 – Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) xảy ra đối với thân tàu thuyền được bảo hiểm gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây :

– Đâm va với tàu thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước ;

– Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn, thuỷ lôi), cầu, phà, đà, công trình, đê, đập, kè, cầu cảng;

– Cháy nổ ngay trên tàu thuyền hoặc nơi khác gây tổn thất cho tàu, thuyền;
 

– Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý;

– Mất tích;

– Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh;

– Bão tố, sóng thần, gió lốc;

– Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;

– Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm.

2 – Tổn thất của tàu thuyền gây ra từ quyết định của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi tổn hại của tàu thuyền được bảo hiểm với điều kiện hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu thuyền hay người quản lý tàu thuyền trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm.

3 – Tổn thất của tàu thuyền được bảo hiểm xảy ra trong trường hợp lai dắt và trợ giúp tàu thuyền khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán

Comments are closed.