Câu hỏi 184. Tại sao người vay tiền ngân hàng nên tham gia “Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tín dụng ngân hàng”?

Câu hỏi 184. Tại sao người vay tiền ngân hàng nên tham gia “Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tín dụng ngân hàng”?

Trả lời:

 

 

 Nếu người vay tiền không may gặp rủi ro, gánh nặng trả nợ ngân hàng có thể đè nặng lên vai của người thân. Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tín dụng ngân hàng sẽ bảo vệ người vay trước các rủi ro; giúp họ trả khoản tiền vay chưa trả hết cho ngân hàng.

Các bên trong hợp đồng bảo hiểm này bao gồm:

 

– Ngân hàng: Bên cho vay và có Quyền lợi có thể được bảo hiểm;

 

– Khách hàng – Người vay tiền ngân hàng: Người được bảo hiểm, bên đi vay ngân hàng, bên mua bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm;

– Công ty bảo hiểm: Bên cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Comments are closed.