Câu hỏi 183. Khách hàng nhận được quyền lợi gì từ “Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tiết kiệm ngân hàng”?

Câu hỏi 183. Khách hàng nhận được quyền lợi gì từ “Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tiết kiệm ngân hàng”?

Trả lời:

 

Người tham gia “Bảo hiểm nhân thọ kết hợp với tiết kiệm ngân hàng” không chỉ thực hiện được mục tiêu tích lũy đầu tư (thông qua tiết kiệm ngân hàng) mà còn được bảo đảm hoàn thành mục tiêu đó nếu không may gặp phải rủi ro:

– Chương trình tiết kiệm định kỳ;

 

Theo chương trình này khách hàng sẽ thực hiện tiết kiệm theo thuận với ngân hàng về thời hạn, lãi suất tiết kiệm. Cụ thể như sau:

+ Khách hàng lựa chọn số tiền tiết kiệm cố định đóng hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm

+ Thời hạn đóng tiết kiệm do khách hàng lựa chọn

 

+ Hưởng lãi suất của ngân hàng

+ Nhận tiết kiệm khi đáo hạn.


– Chương trình bảo hiểm;

 

Theo chương trình này, khi không may gặp rủi ro, chủ tài khoản tiết kiệm sẽ được bảo vệ tài chính theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+ Được bảo hiểm trước các rủi ro tử vong (do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, tử tự) và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật.

+ Thời hạn bảo hiểm = Thời hạn tiết kiệm

+ Ngân hàng đóng phí bảo hiểm

Comments are closed.