Câu hỏi 181. Ngân hàng và công ty bảo hiểm có thể hợp tác với nhau để gia tăng thêm quyền lợi của khách hàng không?

Câu hỏi 181. Ngân hàng và công ty bảo hiểm có thể hợp tác với nhau để gia tăng thêm quyền lợi của khách hàng không?

Trả lời:

 

Trên thế giới sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính là khá phổ biến. Sự hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm không chỉ mang lại cho công ty bảo hiểm, ngân hàng nhiều lợi ích mà còn mang lại cho khách hàng những quyền lợi gia tăng.

Sự hợp tác giữa bảo hiểm ngân hàng được thực hiện qua ba hình thức sau:

 

– Bảo hiểm nhân thọ gắn với tiết kiệm ngân hàng

– Bảo hiểm nhân thọ gắn với tín dụng ngân hàng – Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Comments are closed.