Câu hỏi 180. Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư nên chọn hình thức đóng phí nào để có lợi nhất?

Câu hỏi 180. Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư nên chọn hình thức đóng phí nào để có lợi nhất?

Trả lời:

 

Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư nên lựa chọn hình thức đóng phí phù hợp với điều kiện tài chính của mình.

Nếu có ngay một khoản tiền lớn người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức đóng phí một lần. Số tiền phí bảo hiểm này sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư do khách hàng lựa chọn để đầu tư thu lợi nhuận cho khách hàng. Số tiền phí đóng càng lớn, Vốn  công ty bảo hiểm mang đi đầu tư càng lớn, cơ hội thu lợi nhuận càng cao.

 

Nếu không có điều kiện đóng phí một lần khách hàng có thể lựa chọn hình thức đóng phí định kỳ (tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm). Đóng phí hình thức này có nghĩa khách hàng sẽ tích lũy, đầu tư dần dần từng khoản tiền theo định kỳ.

Comments are closed.