Câu hỏi 179. Dựa trên cơ sở nào, người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn quỹ đầu tư tốt nhất cho mình?

Câu hỏi 179. Dựa trên cơ sở nào, người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn quỹ đầu tư tốt nhất cho mình?

Trả lời:

 

Quỹ đầu tư tốt nhất là quỹ đầu tư có lãi suất và mức độ rủi ro phù hợp với mong muốn, khả năng của người tham gia bảo hiểm. Những điểm quan trọng người tham gia bảo hiểm cần chú ý khi lựa chọn quỹ đầu tư là:

– Mục đích/ thời hạn tiết kiệm và đầu tư của mình – Mức độ chấp nhận rủi ro

– Hiệu quả hoạt động đầu tư của các quỹ đầu tư mà khách hàng lựa chọn – Các chi phí liên quan để quản lý quỹ đầu tư

Những cơ sở trên là thông tin hữu ích để người tham gia bảo hiểm phân tích, đánh giá và lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp trước khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư.

Không những thế, trong thời gian hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư đang có hiệu lực, khách hàng có thể thực hiện việc chuyển đổi các quỹ đầu tư theo quy định.

Comments are closed.