Câu hỏi 177: Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và ven biển Việt Nam có thể mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm nào?

Câu hỏi 177:  Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và ven biển Việt Nam có thể mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm nào?

Trả lời:

Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và ven biển Việt Nam có thể được chủ tàu lựa chọn để mua bảo hiểm theo một trong hai điều kiện bảo hiểm quy định trong Quy tắc bảo hiểm thân tàu đối với tàu thuỷ hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và ven biển Việt Nam của các DNBH đã đăng ký với Bộ Tài chính trước khi triển khai:   

 

– Bảo hiểm mọi rủi ro đối với thân tàu thuyền (điều kiện bảo hiểm A)

– Bảo hiểm tổn thất toàn bộ đối với thân tàu thuyền (điều kiện bảo hiểm B)  

Comments are closed.