Câu hỏi 177. Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, khách hàng có cần am hiểu về đầu tư không?

Câu hỏi 177. Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, khách hàng có cần am hiểu về đầu tư không?

Trả lời:

 

Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua bảo hiểm được quyền quyết định việc đầu tư số phí bảo hiểm của mình vào quỹ nào phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro. Hiểu biết về đầu tư sẽ rất có ích cho người tham gia bảo hiểm khi lựa chọn quỹ đầu tư. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư không nhất thiết phải là một chuyên gia đầu tư.

Việc đầu tư được người tham gia bảo hiểm ủy thác cho công ty bảo hiểm. Các chuyên gia đầu tư của công ty bảo hiểm có trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn các tài sản đầu tư để lập nên bản danh mục đầu tư (bao gồm nhiều loại tài sản đầu tư nhằm phân tán rủi ro và mang lại lợi ích cho người sở hữu các đơn vị đầu tư trong quỹ). Như vậy, Người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư có thể yên tâm vì đã ủy thác đầu tư cho những chuyên gia hàng đầu (những người có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao với “tiền” của khách hàng).

Không những thế sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư có tính minh bạch rất cao. Công ty bảo hiểm luôn cung cấp đầy đủ, chính xác, công khai các thông tin liên quan tới quỹ đầu tư:

 

– Mục tiêu, chính sách hoạt động của quỹ

 

– Chi phí quản lý liên quan

 

– Giá đơn vị của quỹ

 

– Báo cáo thường niên về lợi nhuận đầu tư

Với những thông tin trên, người tham gia bảo hiểm biết rõ phí bảo hiểm của mình được sử dụng như thế nào để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Comments are closed.